Z jakich elementów składa się schemat komunikacji? Jaki jest wpływ autorytetu na odbiór komunikatów? Czym jest treść i jakich słów powinieneś używać? Czym jest kod językowy? Czym są szumy komunikacyjne?

Z jakich elementów składa się schemat komunikacji? Jaki jest wpływ autorytetu na odbiór komunikatów? Czym jest treść i jakich słów powinieneś używać? Czym jest kod językowy? Czym są szumy komunikacyjne?

Komunikacja buduje całe funkcjonowanie zespołu. Jest niczym smar w trybie maszyny. Inaczej pracuje się gdy ludzie mówią Ci o co im chodzi. Pierwszym elementem w procesie komunikacji jest nadawca. Im wyższy jest autorytet nadawcy tym lepszy jest odbiór jego komunikatów. Drugim jest treść (słowa i ich magia). Za treść i jej zrozumienie odpowiada nadawca. Trzecim elementem jest kanał (werbalny, niewerbalny). Odbiorca jest czwartym elementem w procesie komunikacji. Odbiorca powinien znać Twój kod językowy i kanał którym się posługujesz. To co mówisz to są Twoje myśli wypowiedziane na zewnątrz. To co słyszy odbiorca nie zawsze musi być dokładnie to samo. Piątym elementem schematu komunikacji, który może dotyczyć wszystkich czterech wymienionych wcześniej składników są szumy komunikacyjne czyli wszystko to co nam przeszkadza, np. hałas.

  • Masz już konto? Zaloguj się!
  • Nie masz konta? Dołącz do nas!
Załóż nowe konto